קונסולה למדיקאל – מעבר ממוצר ישן לחדש, שימוש עם חלקי המערכת הפנימים ללא ביצוע שינוי